ฟันคุด

ฟันคุด คือ ฟันแท้ซี่ใดก็ตาม ที่ไม่สามารถขึ้นมาได้ตามปกติเพราะอาจจะมีกระดูก เหงือกมาปิดขวางไว้ หรือเอียงไปชนฟันข้างเคียง

ฟันคุด

ฟันคุดจะไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหากตัวฟันไม่ได้โผล่พ้นขึ้นมาเหนือเหงือก จะต้องใช้การเอกซเรย์จึงจะสามารถเห็นได้ บางคนก็ไม่มีฟันคุด

ฟันคุดมักขึ้นบริเวณไหน

ฟันคุดมักจะพบที่ตำแหน่งฟันกรามซี่ในสุด ฟันกรามซี่สุดท้าย หรือบางครั้งเกิดบริเวณตำแหน่งของฟันเขี้ยว

โดยช่วงอายุระหว่าง 15-20  ปี เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการตรวจร่วมกับการเอกซเรย์ ว่ามีฟันกรามในสุดพัฒนาขึ้นมาในขากรรไกร จนเป็นฟันคุดหรือไม่ หากมีแนวโน้มจนเป็นฟันคุดก็ได้เตรียมทำการรักษาต่อไป การถอนฟันคุดหลังอายุ 25 ปี เสี่ยงกระทบเส้นประสาทได้

โดยฟันคุดมีลักษณะการขึ้นได้ 3 แบบ

 • ฟันคุดที่ขึ้นในแนวตรง (Vertical impaction)
 • ฟันคุดที่ขึ้นในแนวนอน (Horizontal impaction)
 • ฟันคุดที่ขึ้นแนวเฉียง

ฟันคุดอันตรายไหม 

การปล่อยฟันคุดไว้นั้นมีความเสี่ยงต่อภาวะที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น

 • เหงือกในบริเวณที่ปกคลุมฟันคุดอักเสบหรือมีการติดเชื้อ ทำให้เกิดอาการปวด จนถึงมีไข้ได้
 • มีกลิ่นปากและทำให้ฟันผุ อาจทำให้มีเศษอาหารติดระหว่างฟัน
 • เกิดฟันผุที่ฟันกรามซี่ข้างเคียง
 • สาเหตุของการเกิดโรคปริทันต์ (โรคเหงือก)
 • เกิดถุงน้ำบริเวณขากรรไกร – ซีสต์เนื้องอกรอบๆ ฟันคุด
 • มีอาการปวดเรื้อรังหรือรู้สึกไม่สบาย เนื่องจากแรงดันของฟันคุด
 • ฟันยื่น ฟันเก กระดูกรอบรากฟัน หรือรากฟันข้างเคียงถูกทำลาย จากแรงดันตัวของฟันคุดที่พยายามดันขึ้นมา
 • ส่งผลต่อการจัดเรียงฟัน ทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดฟันได้ในตำแหน่งที่ไม่ดี หรือมีฟันหน้าซ้อนเก
 • เกิดความผิดปกติของเนื้อเยื่อหุ้มฟัน

กรณีไหนถึงต้องผ่าฟันคุด 

กรณีที่ทันตแพทย์ไม่สามารถถอนฟันได้ตามปกติ จำเป็นต้องผ่าเหงือก ตัดกระดูก ตัดฟันออกทีละนิด เพื่อนำฟันคุดออก โดยไม่ส่งผลหรือเป็นอันตรายต่อฟันซี่ข้างเคียง หรือส่วนอื่นที่อยู่บริเวณนั้นๆ การผ่าตัดฟันคุดอาจใช้เวลานานกว่าถอนฟันตามปกติ ขึ้นกับลักษณะและตำแหน่งของฟันคุด รวมทั้งอายุของผู้ป่วย

รู้แบบนี้แล้วหากรู้ว่าตัวเองมีฟันคุด มีอาการปวด ควรรีบปรึกษาทันตแพทย์เพื่อขอคำแนะนำและรับการรักษาต่อไป ปล่อยไว้อาจเสี่ยงต่อสุขภาพของเราได้